Kalkulácia na leasing zabezpečovacieho systému

Máte už cenovú ponuku? Tu si môžete vytvoriť nezáväznú leasingovú kalkuláciu podľa Vášho želania. Financovanie leasingu je určené pre právnické a fyzické osoby (podnikateľov). Zákazníci, ktorí nepodnikajú môžu využiť nákup na splátky.


Obstarávacia cena v € bez DPH
Finančný leasingClassic leasing
Dĺžka splácania leasinguMesačná splátkaDĺžka splácania leasinguMesačná splátka
- - 15 mesiacov
- - 24 mesiacov
36 mesiacov 36 mesiacov
48 mesiacov 48 mesiacov
60 mesiacov 60 mesiacov
Obstarávacia cena leasingu bez DPH:

Táto kalkulácia je nezáväzná a bude predmetom finálneho schválenia na základe poskytnutých vstupných údajov.

Viac informácií

Poznámka:
Výška akontácie je štandardne 0%. Pri obstrávacej cene do 7 500 € bez DPH nie je potrebné dokladovanie účtovných výkazov. Pri Finančnom leasingu je odkupná cena na konci obdobia 1-3% z obstarávacej ceny. Pri Classic leasingu je odkúpna cena trhová hodnota predmetu leasingu na konci obdobia leasingu. Všetky sumy sú uvedené bez DPH. Splátky sú štvrťročné, resp. mesačné, splatné k začiatku štvrťroka, resp. mesiaca, ktorého sa týkajú. Jednorazový poplatok za spracovanie leasingovej zmluvy vo výške 39,80 EUR pre Classic leasing a 59,80 EUR pre Finančný leasing je účtovaný pri aktivácií zmluvy. Predmet leasingu musí byť poistený od začiatku trvania zmluvy. Výška poistného závisí od povahy predmetu obstarania a je predmetom samostatnej kalkulácie a výpočtu. V prípade záujmu je možné vlastné poistenie predmetu leasingu podľa výberu nájomcu.Go to TOP