Elektronický požiarný systém - EPS

Elektronický požiarný systém (EPS) je súbor hlásičov požiaru, doplnkových zariadení a ústrední. Slúži na ochranu objektov pred požiarmi tak, že signalizuje výskyt požiaru a jeho sprievodných javov.

Povinnosť používania EPS je upravená vo vyhláškach č. 94/2002, č.726/2002 Zbierky.

Naša spoločnosť sa venuje:

Dôsledna príprava projektu je kľúčová, preto je nevyhnutná obhliadka objektu, ktorú vždy vykonávame bezplatne. Neváhajte a kontaktujte nás už dnes.

Pracujeme so značkami

Go to TOP