Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ilustračný obrázok  k popisu
Čo odporúčame monitorovať?
Kamerové systémy miesta a obcí sú zamerané hlavne na bezpečnosť obyvateľov a prípadný dohľad nad premávkou, a čítaním evidenčných čísiel vozidiel. Umiestnenie kamier je často vopred dané požiadavkami miestnej polície, alebo projektu, ktorý podrobne analyzuje situáciu v konkrétnom meste
ilustračný obrázok  k popisu
Ako sa montujú kamery?
Kamery sa montujú priamo na fasádu verejných budov a stĺpy verejného osvetlenia. Vzhľadom na pokrývanie veľkých, otvorených plôch sa väčšinou inštaluju otočné kamery (PTZ), ktoré je možné vzdialene podľa potreby otáčať a približovať obraz. V prípade použitia statických kamier sú vhodnejšie kamery v prevedení bullet (tubus). Upevnenie kamery na stenu volíme vždy podľa podkladového materiálu. Naši technici sú vybavení vhodným kotviacim materiálom. Používame vždy vhodné hmoždinky pre betón, dutú tehlu alebo do zateplenia. Pri montáži na stĺpy verejného ostvetlenia ja zvyčajne nutná ohláška a povolenie na odber elektrickej energie u správcu osvetlenia a následnej je kamera inštalovaná na špeciálny adaptér pre montáž na stĺp a uchytená pomocou kovovej pásky.
ilustračný obrázok  k popisu
Ako sú kamery napájané?
Pokiaľ je to možné je každá kamera napojená jedným samostatným káblom, ktorý zabezpečuje aj napájanie elektrickou energiou (PoE - power over ethernet), aj prenos videa. V opačných prípadoch, hlavne na stĺpoch verejného osvetlenia takáto možnosť nie je a vtedy je potrebný aj technologický rozvádzač v ktorom je potrebná elektronika pre zmenu napätia, ochrany a záložné batérie. S ohľadom na rozsah inštalácie je potrebné už uvažovať aj s podružnými rozbočovačmi (poe switch), ale aj optickými prepojmi a konvertormi pretože nie vždy je fyzicky možné dotiahnuť kábel od každej kamery priamo do záznamníka.
ilustračný obrázok  k popisu
Kde sa ukladá obraz kamier?
Mozog celého systému, ktorý sa stará aj o ukladanie záznamu je záznamník (NVR). Je to zariadenie približne o veľkosti notebooku, do ktorého sú napojené káble od všetkých kamier. Záznamník má dátové úložisko - pevný disk (HDD), ktorý je prispôsobený pre nepretržitú prevádzku a jeho veľkosť určíme pri návrhu systému podľa počtu kamier a ich rozlíšenia. Kapacitu navrhujeme na pomer cena/výkon čo predstavuje približne 14 dní záznamu. Navýšením kapacity HDD je možné uchovávať aj viac ako mesiac záznamu. V mestách a obciach, kde je kladený vysoký dôraz na ochranu osobných údajov sa záznamník inštaluje do plechového, uzamykateľného dátového rozvádzača aby nebol voľne dostupný. Odporúčame tiež použiť záložný zdroj napájania (UPS), ktorý ochráni záznamník pred prípadnými výkyvmi napätia v elektrickej sieti a rovnako aj pri krátkodobých výpadkoch napájania. Použitím UPS zabezpečíte bezporuchovú prevádzku systému a môžete predĺžiť aj jeho celkovú životnosť.
ilustračný obrázok  k popisu
Ako si môžem pozrieť obraz a ovládať kamery?
Naši technici Vás pri montáži zaškolia na používanie systému. Základný a najjednoduchší spôsob ako prezerať a ovládať systém je priamo napojením na monitor cez HDMI a pripojením USB myšky. V rámci uzavretej mestskej siete je zvykom aby mal ku kamerovému systému prístup starosta, alebo starostka, správca siete a ak existuje tak aj obecná polícia. V prípade požiadavky je možné kamerový systém napojiť aj na pult centrálj ochrany (PCO) - tejto službe sa venujú špecializované firmy.
Čo všetko môžem sledovať (GDPR)?
Pre použitie kamerového systému je potrebné mať vypracovanú dokumentáciu v zmysle GDPR. V prípade miest a obcí je potebné okrem bezpečnostnej smernice mať vypracovaný aj balančný test ktorý pojednáva o potrebne a účeloch zbierania osobných údajov. V tejto dokumentácii sú vyhotovené aj snímky pohľadu kamier aby sa predišlo neskoršej zmene pohľadu kamery mimo stanovenú oblasť. Pred spustením kamerového systému do ostrej prevádzky je nutné monitorované lokality aj viditeľne označiť tabuľkami s informáiou o prevádzkovateľovi systému. Tieto tabuľky, pokiaľ nie je dohodnuté inak, zabezpečuje objednávateľ - mesto / obec
ilustračný obrázok  k popisu
Ako dlho trvá montáž
Pri rozsiahlych mestských systémoch nie je možné odhadnúť čas potrebný na inštaláciu nakoľko sa jedná vždy o špecifický prípad. Orientačne však môžeme povedať že vieme, aj s kabelážou namontovať jednu otočnú kameru s technologickým rozvádzačom na stĺpe verejného osvetlenia.
ilustračný obrázok  k popisu
Robíte aj osobné obhliadky?
Áno. Nakoľko sú kamerové systémy súčasťou verejného obstarávania, zvyčajne je nutnou podmienkou aj osobná obhliadka priestorov a lokalít.
ilustračný obrázok  k popisu
Nočné videnie
Kamery sú vybavené najmodernejšou infračervenou diódou, ktorá poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu aj v noci.
ilustračný obrázok  k popisu
Power over ethernet
Kamery sú napájané cez PoE v štandarde 802.3af. Toto riešenie umožňuje súčasné napájanie kamery z PoE switchu a odosielanie údajov do NVR prostredníctvom jediného sieťového kábla. Na napájanie nie je potrebná dodatočná kabeláž, čo znižuje náklady na inštaláciu.