Základné infromácie

Základné informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti: K4FIN, s.r.o.
Sídlo a poštová adresa: Zhorínska 33, 841 03 Bratislava

IČO: 454 272 32
DIČ: 2022976076
IČ DPH: SK2022976076

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, Bratislava (VÚB): SK3702000000002714347953

Sortiment internetového obchodu

Spotrebná elektronika, elektronika pre zabezpečenie objektov a domácu automatizáciu. Kamerové systémy, alarmy, prístupové systémy, domáce telefóny, videovrátniky a ostatné príslušenstvo

Kontakt, sťažnosti

Kontakt tel: +421 948 900 141. Sťažnosti riešte prosím emailom tu: krivacek@k4fin.sk

Záväzné právne dokumenty