Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Mega návod Tiandy NVR


Na našom youtube kanáli sme zverejnili videonávod pre Tiandy NVR. Jedná sa o komplexný pohľad na základné funkcie a nastavenia NVR napojeného na monitor/TV. 

Pripravujeme aj komplexný návod na ovládanie pomocou web prehliadačov a Easy7.

Vo videonávode nájdete: 

00:00 - 10:19 základné nastavenia + prehliadanie živého videa

10:20 - 21:45 vysvetlenie funkcie Playback (prehrávanie záznamu videa) a jednoduchá záloha videa

21:46 - 24:15 vysvetlenie funkcie Backup (záloha videa)

24:16 - 30:15 vysvetlenie funkcie VCA (video analýza) + praktické rady z dlhoročnej praxe

30:16 - 40:44 vysvetlenie funkcie "Cameras" pridávanie kanálov, nastavenia streamu, nastavenia videa, nastavenie OSD, nastavenie privátnej masky...

40:45 - 44:52 vysvetlenie "Recording settings" nastavenia nahrávania, časové rozvrhy, nahrávanie pri pohybe

44:53 - 45:44 vysvetlenie funkcie "Alarm settings" nastavenia alarmov, časové rozvrhy a úvahy o ich používaní v praxi

45:45 - 48:42 vysvetlenie nastavení "System settings" nastavenia zariadenia, času, časových posunov

48:43 - 53:50 vysvetlenie nastavení "Network settings" nastavenia siete, masky, DNS servre, DDNS, UPNP

53:55 - 56:42 vysvetlenie nastavení "Preview settings" nastavenia zobrazenia kanálov v živom zobrazení, nastavenia vlastného zobrazenia

56:43 - 57:41 vysvetlenie nastavení "Disk management" nastavenia pre pevné disky, skupiny diskov, sieťové disky NFS

57:42 - 1:02:31 vysvetlenie nasstavení "Error management" nastavenia výstrah pri chybách na sieti, disku, zariadení, kamerách

1:02:32 - 1:05:41 vysvetlenie nastavení "User management" nastavenia používateľov, oprávnení jednotlivých používateľov, zmena hesla, zmazanie používateľov

1:05:42 - 1:12:00 vysvetlenie "System maintenance" prehľad nastavení a odporúčané postupy pri menu Systémovej údržby

1:12:00 - poďakovanie, ukončenie

Napíšte nám

Povedzte nám o Vašom projekte, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku a zodpovieme všetky otázky.

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia - Zmluvné podmienky

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.