Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školský kamerový systém


Potreba kamerového systému pre školy je nevyhnutná a potrebná. Poznáme veľa prípadov vykradnutia výpočtovej techniky alebo jednoduchého vandalizmu. Pri rozhovoroch s riaditeľmi škôl sme pochopili, že školy - predškolské zariadenia a mimoškolské zariadenia (krúžky) sa potýkajú so špecifickými potrebami na zabezpečenie. Nejde iba o ochranu majetku, ale aj zdravia. Taktiež je nevyhnutná kontrola vstupu osôb do školy.

ip kamera v škole

Školy majú zvyčajne veľké budovy a pozemky, preto je vhodné poradiť sa s odborníkmi, ako najlepšie postupovať pri ich zabezpečení.

Najčastejšie sa pri školách zabezpečuje kompletný exteriér školy - aby bolo na kamerovom zázname vidieť všetky vstupy do školy, taktiež priestor pred školou (fasáda školy - odhaľovanie znečisťovania a grafitov). Pri zabezpečení exteriéru je vhodné viesť kabeláž vo vnútri školy, aby bola chránená pred vandalizmom. Kabeláž sa vedie zvyčajne v plastových lištách pod stropom, aby žiaci nevedeli do nich zasahovať. Pri vedení káblov pre kamerový systém sa zvyčajne využije situácia a pokiaľ škola nemá dátovú sieť alebo wifi, inštalácia takýchto káblových líšt je vhodná na použitie aj pre tieto zariadenia.

kamerový systém pre školu

Vnútorné priestory školy, ktoré sa zabezpečujú kamerami sú rôzne podľa požiadaviek riaditeľov alebo zriaďovateľov. Najčastejšie sa v interiéroch inštalujú kamery na vchody do školy, vrátnice, chodby, prípadne do tried. Je dôležité myslieť na to, že existujú usmernenia GDPR a mať teda upravenú aj právnu stránku používania kamerového systému. Interiérové kamery sa inštalujú štandardne v preverní dome alebo turret aby spĺňali antivandal prevedenie. Absolútne vylúčené je monitorovanie priestorov ako sú WC, šatne, kabinety. Tie nie je možné monitorovať kamerovým systémom za žiadnych podmienok.

inštalácia PoE switchu pre školský kamerový systém

Kabeláž z jednotlivých kamerových bodov - ktorých môže byť takmer ľubovoľné mnozstvo je vedená do jedného alebo viacerých “zberných bodov”, ktorými označujeme dátové rozvádzače, ktoré sú uzamknuté aby sa zamedzilo prístupu nepovolaných osôb a vandalizmu. Jednotlivé zberné body sú potom zvedené do jedného bodu, kde sa nachádza nahrávacie zariadenie kamerového systému. Prístup do nahrávacieho zariadenia je zabezpečený menom a heslom a každý neoprávnený prístup vie spustiť alarm, zaslať email a podobne. Tým, že existuje databáza prístupov k záznamu je naplnená ďalšia podmianka ochrany osobných údajov.

nahrávacie zariadenie školského kamerového systému

Pri konzultáciach s klientami sme našli niekoľko otázok, ktoré sa opakujú a preto na ne radi odpovieme.

Q: Koľko kamier sa zvyčajne inštaluje na školu?

A: Určite veľkosť a pôdorys budovy školy majú vplyv na počet kamier. Máme inštalácie, kde školu naše kamery chránia iba v interiéroch a tam sa počet kamier pohybuje medzi 10-15. Potom máme školy, kde sa zabezpečoval aj exteriér, tam sa zvyčajne dostaneme na 20-30 kamier. A najnáročnejšie školy majú zabezpečené aj jednotlivé triedy a počet kamier je viac ako 60.

Q: Aké sú možnosti inštalácie kamier na existujúcu kabeláž?

A: Pri inštalácií sa vždy snažíme mať samostatnú kabeláž od existujúcich káblových rozvodov, vieme potom garantovať 100% funkčnosť systému. Naša firma inštaluje iba digitálne IP kamery, t.z. ak na škole máte zastaralý analógový systém s nízkym rozlíšením spolu s koaxiálnym káblom pre kamery tu žiaľ budeme musieť vymeniť aj kabeláž na nový a moderný FTP kábel (8-žilový dátový kábel).

Q: Aké rozlíšenie kamier odporúčate?

A: Do exteriéru podľa vzdialenosti ktorú chceme vidieť (najmä v noci) odporúčame IP kamery Tiandy s rozlíšením minimálne 4Mpix. Na veľké vzdialenosti 8Mipx. Do interiérov na menšie vzdialenosti sa nám osvedčili 2Mpix a 4Mpix IP kamery. Vhodnou kombináciou rôznych rozlíšení je možné výrazne šetriť rozpočet na kamerový systém.

Q: Aké služby ponúkate pre školy?

A: Komplexný kamerový systém na kľúč - od nezáväznej cenovej ponuky, cez inštaláciu a následný záručný a pozáručný servis. Okrem kamerového systému rozumieme aj alarmom (EZS), videovrátnikom a audiovrátnikom, prístupovým systémom, slaboprúdovým rozvodom, požiarnej signalizácií (EPS), ozvučeniu (rozhlas), bezdrôtovým sieťam (WiFi).

Q: Ako ste na tom s GDPR?

A: Vieme pre Vás vypracovať balančný test, potrebnú dokumentáciu a označenie priestorov. 

Q: Koľko trvá inštalácia? Kedy je možné ju robiť?

A: Čas inštalácie sa snažíme čo najviac minimalizovať a záleží od počtu a umiestnenia kamier a ostatných prvkov školského kamerového systému. Ideálne inštalácie sú cez letné/zimné prázdniny, kedy je najmejší zásah do vyučovacieho procesu.

Q: Čo ak vypadne elektrika?

A: Do našich kamerových systémov projektujeme aj záložný zdroj, ktorý na určitý čas (podľa typu) vie zálohovať kamerový systém alebo jeho časť. Samotné nahrávacie zariadenie sa automaticky zapne keď sa zapne elektrika, nepotrebujete robiť žiaden zásah.

Q: Ako často potrebujem kontrolovať kamerový systém a jeho správne fungovanie? Sú potrebné pravidelné prehliadky?

A: Aj keď na pravidelnú prehliadku kamerového systému nie je zákonná povinnosť (nezamieňať však s prehliadku elektrických zariadení) pravidelnú kontrolu kamerového systému rozhodne odporúčame minimálne 1x ročne. Pri takejto prehliadke sa kontroluje každá kamera, jej upevnenie, kamera sa očístí, skontrolujú sa všetky nastavenia, najmä ako sa ukladá záznam a v akej kondícií je pevný disk. Samotný školský kamerový systém je bezúdržbnový, t.z. nie je potrebné do neho užívateľsky zasahovať. Naši technici taktiež vedia nastaviť emailové notifikácie, ak by predsalen niečo nebolo v poriadku (odpojená kamera, nefunkčný disk a pod.) a pre Vás to znamená, že sa nestane, žeby kamerový systém nefungoval keď ho najviac potrebujete.

Q: Máme veľké ihrisko / pozemok ktorý chceme monitorovať. Odporúčate PTZ kamery?

A: Viacero riaditeľov sa nás pýtalo na použitie PTZ IP kamier - to sú pre laikov tie veľké kamery ktoré sa aj otáčajú a vedia približovať záber. Za nás môžeme povedať, že použitie takýchto kamier na školy neodporúčame a to hlavne preto, že tieto pohyblivé kamery fuingujú najlepšie na objektoch kde je nonstop strážna služba, ktorá si ich ovláda. Ak len po udalosti chcete pozrieť záznam veľmi často sa stáva, že kamera je otočená na smer ktorý nepotrebujete. Taktiež sú kamery finančne stále relatívne náročné a za cenu jednej takejto kamery získate 3-5 statických kamier.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás, sme experti na školské kamerové systémy. Máme ich nainštalované desiatky a tie najväčšie majú viac ako 100 IP kamier. Pre školy ponúkame aj ďalšie naše služby a existujúci klienti nás radi odporučia.

Odborné konzultácie spolu s predvedením kamier "v akcii" Vám radi pripravíme v naších priestoroch showroomu v Bratislave.

showroom panorama

Napíšte nám

Povedzte nám o Vašom projekte, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku a zodpovieme všetky otázky.

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia - Zmluvné podmienky

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.