Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kamerový systém pre obec, mesto


Kamerové systémy pre obce a mestá sa za posledné desaťročie aj vďaka dotačným schémam od Ministerstva vnútra SR, PPA a eurofondom posunili vpred. Zastaralé analógové kamerové systémy nahradili moderné digitálne IP kamerové systémy, vzdialenosti sa prekonávajú vďaka optickým a bezdrôtovým sieťam. Video výstup sa zvyčajne nahráva lokálne v obci. Skúsme si však predstaviť možnosti kamerových systémov v nasledujúcich rokoch a zahrať sa na futurológov.

Prvotná funkcia kamerového systému v obci je samozrejme zabezpečenie spoločného (obecného, mestského) majetku pred vandalmi, krádežou. Funkcia je zvyčajne naplnená tak, že po incidente (napríklad vandalizmus) poverená osoba hľadá v zázname z kamier danú udalosť, ktorú potom ďalej postupuje polícií alebo orgánom činným v trestnom konaní. Nevýhodou takéhoto reaktívneho riešenia je, že vandali sa ťažko identifikujú, vzhľadom na to, že tieto skutky páchajú zvyčajne v noci, prípadne sú maskovaní. Z praxe vieme, že aj keď kamerový systém dvíha pravdepodobnosť odhalenia páchateľa, reaktívna pohava takéhoto opatrenia je už nepostačujúca.

Proaktívna funkcia kamerového systému je odratenie vandalov, zlodejov a ostatných nepovolaných osôb spôsobujúcich škody na majetku a zdraví. Je vedecky dokázané, že osoby pod dohľadom sa správajú inak, ako keď ich nikto nesleduje. Preto kamerový systém pôsobí aj ako psychologická prekážka pred páchaním nelegálnej činnosti. Najlepšie ušetrené verejné zdroje sú tie, ktoré nemusíme vynaložiť - t.z. namontovať kameru do obce stojí menej ako odstraňovanie potencionálnych škôd.

Novodobé kamerové systémy ponúkajú videoanalýzu a poskytnú tak aj na malej inštalácií proaktívne odradenie narušiteľa, prípadne vedia v reálnom čase upozorniť poverené osoby pred hrozbou.

Príkladom je:

 • detekcia narušenia perimetra
 • detekcia pohybu
 • detekcia rýchleho pohybu (behu) v perimetri
 • detekcia tváre 
 • detekcia vozidla, prípadne evidenčného čísla vozidla (ŠPZ, ALPR)
 • detekcia manipulácie s kamerou (napríklad zastriekanie, otočenie)
 • detekcia opusteného objektu (napríklad čiernej skládky)

Okrem funkcií detekcie - analýzy - upozornenia existujú aj pokročilé systémy ktoré spájajú rôzne riešenia a zapájajú umelú inteligenciu pre zjednodušenie obsluhy, rýchlejšiu a presnejšiu prevádzku systému.

Kamerový systém 21. storočia okrem použitia videoanalýz vie pre prevádzkovateľa - mesto či obec poskytnúť aj dáta a štatistiky pre územne/dopravné/bezpečnostné a iné opatrenia.

Príkladom týchto funkcií je:

 • štatistiky o prejazdoch cez obec/mesto (typ tranzitu, druh vozidla, štatistiky po hodinách, pokročilé korelácie)
 • detekcia lesného požiaru (alebo iného požiaru) s použitím umelej inteligencie (AI), prípadne zapojenia IoT senzorov
 • skoré varovanie nebezpečného počasia - zápavy, víchrice, zosuny pôdy (meteo stanice, predikcie na základe historických dát, IoT)
 • monitoring chodcov/cyklistov - výborné pre plánovanie a podporu alternatívnych spôsobov dopravy

Najdôležitejšie pri plánovaní moderného kamerového systému je vopred si zvoliť projekčnú spoločnosť, ktorá okrem samotného výberu kamier zvolí aj správnu infraštruktúru (napájanie kamier, prenos dát). Kamerový systém sa často fázuje, t.z. vzhľadom na finančné možnosti rozpočtu je potrebné si naplánovať nie len aktuálnu urgentnú potrebu, ale aj plánovať vopred, aby infraštruktúra postačovala a zároveň prípadne poskytla možnosti pripojenia iných zariadení (IoT senzor, bezplatná WiFi, IP rozhlas).

Integrácia systémov je vlastne spájanie zdanlivo rozdielných technológií - príklad: kamerový systém a zátopové čidlá do ucelených riešení, ktoré napríklad v uvedenom príklade pri vyliatí rieky na breh automatikcy vydá systém povel pre otočenie PTZ kamery na rieku a okrem varovania zo senzoru získate aj vizuálnu kontrolu a takto potvrdíte udalosť. Problémom zvyčajne býva, že jednotlivé systémy sa spolu "nekamarátia" a je nevyhnutné získať partnera, ktorý Vám jednotlivé systémy spojí a získate tak nový rozmer a pohľad.

Veríme, že hľadáte partnera, ktorý pre Vašu obec/mesto prinesie najvyššiu pridanú hodnotu integráciou systémov. Taktiež veríme, že tento partner sme my. Preto budeme radi, keď si dohodnete stretnutie, napríklad aj v našej kancelárií s najväčším showroomom kamerových systémov na Slovensku.

Napíšte nám

Povedzte nám o Vašom projekte, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku a zodpovieme všetky otázky.

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia - Zmluvné podmienky

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.