Cookie Consent by Free Privacy Policy website

7 odpovedí na otázky o štandarde ONVIF


 

    Pri bezpečnostných kamerových systémoch nie je nič nezvyčajné keď je zložený z kamier od jedného výrobcu a nahrávacieho zariadenia (NVR), alebo video manažment softvéru (VMS) od iného. Samozrejme nie je nič horšie ako keď pri konfigurácií zistíte, že kamery a VMS, alebo NVR spolu plne nespolupracujú.

    Tu prichádza na scénu štandard ONVIF. Je pravdepodobné, že ste o ONVIF už, v súvislosti s IP kamerami a VMS a NVR, počuli. V nasledujúcich riadkoch sa Vám pokúsime v 7 bodoch ONVIF priblížiť a vysvetliť.

Čo je to ONVIF?

    ONVIF je skratka pre Open Network Video Interface Forum (pozn. voľný preklad – otvorený štandard pre prenos videa), ktorý bol založený v roku 2008 spoločnosťami Axis Communications, Bosch Security Systems a Sony Corporation.

    Podľa ONVIF.org, je to otvorený, celosvetový štandard pre komunikáciu bezpečnostných systémov založených na IP technológii, ako napríklad VMS, NVR, IP kamery a v neposlednom rade aj prístupové systémy.

    V minulosti, keď výrobca kamier vytvoril nový typ kamery, vytvoril zároveň aj nový komunikačný protokol. Keď ten istý výrobca potom vytvoril iný nový typ kamery, vznikol opäť nový komunikačný protokol, a tak ďalej stále dookola. A aby to bolo ešte komplikovanejšie, ak chcete aby vaše VMS, alebo NVR bolo schopné s týmito kamerami komunikovať, musíte vytvoriť pre každý typ týchto kamier osobitné API (pozn. preklad – aplikačné programové rozhranie). ONVIF umožňuje jednoduchú integráciu rôznych typov kamier od rôznych výrobcov, tak aby boli spolu schopné komunikovať.

Čo ONVIF štandard obsahuje?

    ONVIF štandard špecifikuje záležitosti ako IP konfigurácia, vyhľadávanie zariadení v sieti, nastavovanie zariadení, ovládanie PTZ kamier a analýzu videa.

    Paralelne s ONVIF sú špecifikované tzv. profily. Profil C pre kontrolu systémov na báze IP, Profil G pre správu úložiska a dotazy, a profil S pre video systémy na báze IP.

    ONVIF Profil S zabezpečuje podporu kamier tretích strán s funkciami ako streamovanie videa v H.264, MJPEG alebo MPEG4, ak to kamery podporujú. Konfiguráciu video streamu a nastavenie IP, podporu pre audio vstup, podporu pre digitálne výstupy, nahrávanie pri pohybe (definované v ONVIF 2.2 a neskorších, nie je časťou Profilu S) , a ovládanie PTZ.

Musíte byť v súlade s ONVIF a zároveň v súlade s Profilom S?

    Nie je možné byť v súlade iba s ONVIF, musíte byť aj v súlade s Profilmi. Môžete byť v súlade iba s ONVIF, to Vám však nezaručuje kompatibilitu s ostatnými ONVIF zariadeniami a klientami. Pre skutočné využitie výhod ONVIF, potrebujete byť v súlade aj s Profilom S. V takom prípade sa dramaticky zvyšuje pravdepodobnosť, že funkcie ako video a audio streaming, alebo konfigurácia videa budú spolu skutočne bezproblémovo fungovať.

Čo znamená kompatibilita s ONVIF?

    Znamená to, že máte istotu, že váš produkt, či už je to klient alebo iné zariadenie, bude spolupracovať s ostatnými zariadeniami kompatibilnými s ONVIF.

    Pre uľahčenie, ONVIF poskytuje svojim členom nástroj pre testovanie špecifikácií zariadení. Tento nástroj je súčasťou procesov, ktoré sú nutné pre deklaráciu zariadenia ako kompatibilného s ONVIF Profilmi. Po odoslaní žiadosti do ONVIF a po tom ako sú všetky kritéria splnené, v priebehu pár týždňov, môže výrobca v deklarovať svoje zariadenia ako ONVIF kompatibilné.

    V súčasnosti je na trhu viac ako 3700 ONVIF kompatibilných produktov.

Na čom je ONVIF založený?

    Z ONVIF.org, je ONVIF založený na Web Services. ONVIF ďalej využíva iné štandardy ako RTP/RTSP pre streamovanie videa, detekciu pohybu, a audio, a štandard H.264 pre kompresiu videa.

Prečo je ONVIF dôležitý?

    Otvorený štandard ako ONVIF uľahčuje integráciu bezpečnostných systémov výrobcov s kamerami a zariadeniami iných výrobcov. Je to jeden protokol pre všetko, ktorý je tiež spätne kompatibilný. Takže výrobca nemusí vyvíjať ďalšie ovládače a API, aby zariadenia spolu komunikovali. Vďaka tomu nie ste viazaní na jednu značku, alebo výrobcu.

Ktorí výrobcovia sú kompatibilní s ONVIF?

    Stať sa členom v ONVIF je umožnené výrobcom, vývojárom softvéru, konzultantom, systémovým integrátorom, ako aj koncovým užívateľom a ostatným záujmovým skupinám, ktoré sa chcú zapojiť. V súčasnosti má ONVIF asi 500 členov.

    Deklarácia produktov ako ONVIF kompatibilných je výlučne aktivita za ktorú je zodpovedný výrobca. Pre zoznam ONVIF kompatibilných zariadení navštívte stránku http://www.onvif.org/FindaProduct/ProfileProducts.aspx.

Napíšte nám

Povedzte nám o Vašom projekte, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku a zodpovieme všetky otázky.

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia - Zmluvné podmienky

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.